Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-366
Email

Informacje dodatkowe

Podstawowe zadania wieloosobowego stanowiska pracy ds. .audytu wewnętrznego i kontroli zostały określone w § 252 Regulaminu Organizacyjnego starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

1. W zakresie audytu wewnętrznego:

1/ badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

2/ dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem,

3/ dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków,

4/ przeprowadzenie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,

5/ identyfikacja czynników ryzyka w działalności jednostki,

6/ przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka,

7/ przygotowanie projektu planu audytu wewnętrznego,

8/ przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem,

9/ przeprowadzanie przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego , narady otwierającej,

10/ sporządzanie szczegółowego programu zadania audytowego przed przystąpieniem do realizacji zadania,

11/ wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego,

2.W zakresie kontroli:

1/ wykonywanie kontroli działalności finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu,

2/ opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,

3/ przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych na skutek prowadzonych kontroli własnych oraz ustaleń dokonanych przez inne organa kontroli,

4/ opracowywanie rocznego planu kontroli,

5/ sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli za rok poprzedni wraz z oceną funkcjonowania kontroli,

6/ współpraca z wydziałami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia kontroli,

7/ prowadzenie dokumentacji postępowań przedkontrolnych oraz czynności kontrolnych i pokontrolnych,

8/ przeprowadzanie na zlecenie Zarządu lub Starosty innych zadań kontrolnych.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Audytor Wewnętrzny
Okres obejmowania stanowiska:
2020-01-01  - 

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
audytor wewnętrzny
Okres obejmowania stanowiska
2005-08-05  - 2019-09-27
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 310

Obowiązki

Podstawowe zadania wieloosobowego stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego i kontroli zostały określone w § 252 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 1. W zakresie audytu wewnętrznego: 1/ badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, 2/ dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem, 3/ dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, 4/ przeprowadzenie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań, 5/ identyfikacja czynników ryzyka w działalności jednostki, 6/ przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka, 7/ przygotowanie projektu planu audytu wewnętrznego, 8/ przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem, 9/ przeprowadzanie przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego , narady otwierającej, 10/ sporządzanie szczegółowego programu zadania audytowego przed przystąpieniem do realizacji zadania, 11/ wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego, 2.W zakresie kontroli: 1/ wykonywanie kontroli działalności finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, 2/ opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, 3/ przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych na skutek prowadzonych kontroli własnych oraz ustaleń dokonanych przez inne organa kontroli, 4/ opracowywanie rocznego planu kontroli, 5/ sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli za rok poprzedni wraz z oceną funkcjonowania kontroli, 6/ współpraca z wydziałami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia kontroli, 7/ prowadzenie dokumentacji postępowań przedkontrolnych oraz czynności kontrolnych i pokontrolnych, 8/ przeprowadzanie na zlecenie Zarządu lub Starosty innych zadań kontrolnych.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017