Oswiadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
Końcowe oświadczenie- AdamowiczK
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Beń K
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Beń K
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. BeńK
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. BeńK
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. BeńK
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- BeńK
oświadczenie majatkowe za 2013 rok
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- BruczukK
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Bruczuk K
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. BruczukK
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. BruczukK
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. BruczukK
Pierwsze oświadczenie Bruczuk K
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Bruczuk K
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Oświadczenie majątkowe końcowe Czyżewska K.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. CzyżewskaK
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. CzyżewskaK
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Czyżewska K
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- CzyżewskaK
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Oświadczenie majątkowe końcowe DębczakM
Oświadczenie majątkowe pierwsze Dębczak M.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. DębczakM
Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dubisz J
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. DubiszJ
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. DubiszJ
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. DubiszJ
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Dubisz J
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- DubiszJ
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
Pierwsze oświadczenie - Grzyb A.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Grzyb A
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. GrzybA
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. GrzybA
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. GrzybA
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Grzyb A
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- GrzybA
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Oświadczenie majątkowe pierwsze Horodecka S
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Horodecka S
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe końcowe KrasuskaA
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. KrasuskaA
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. KrasuskaA
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. KrasuskaA
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Krasuska A
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- SidorczukA
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Pierwsze oświadczenie - Malczuk M.
Oświadczenie majątkowe końcowe DPS MalczukM
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. MalczukM
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. MalczukM
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. MalczukM
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Malczuk M
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe pierwsze PCPR MalczukM
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Malczuk M
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Maniach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Malesa P
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. MalesaP
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. MalesaP
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. MalesaP
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Malesa P
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- MalesaP
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe końcowe MatejekR
Oświadczenie majątkowe pierwsze 2017 r. MatejekR
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Matejek R
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. MatejekR
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. MatejekR
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. MatejekR
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Matejek R
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- MatejekR
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Mincewicz H
Oświadczenie majątkowe końcowe MincewiczH
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. MincewiczH
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. MincewiczH
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. MincewiczH
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- MincewiczH
oświadczenie majatkowe za 2013 rok
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu
Końcowe Oświadczenie Oleszczuk T.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- OleszczukT
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
Pierwsze Oświadczenie Osipiuk P.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Osipiuk P
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. OsipiukP
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. OsipiukP
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. OsipiukP
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Patkowska J
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. PatkowskaJ
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. PatkowskaJ
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. PatkowskaJ
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Patkowska J
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- PatkowskaJ
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe końcowe Pietrosiuk R
Oświadczenie majątkowe pierwsze Pietrosiuk R
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Oświadczenie majątkowe pierwsze SkerczyńskaA
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Skerczyńska A
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe końcowe Stachnio A
Oświadczenie majątkowe pierwsze StachnioA
Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Stefaniuk A
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. StefaniukA
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. StefaniukA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. StefaniukA
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. StefaniukA
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- StefaniukA
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. SulikowskaA
Oświadczenie majątkowe końcowe Sulikowska A
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Sulikowska A
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. SulikowskaA
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. SulikowskaA
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Sulikowska A
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- SulikowskaA
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu
Końcowe Oświadczenie SzprychelD
Oświadczenie majątkowe końcowe SzprychelD
Oświadczenie Pierwsze 2017 SzprychelD
Pierwsze Oświadczenie Szprychel D.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Szprychel D
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu
Pierwsze Oświadczenie Szubińska U.
Oświadczenie majątkowe końcowe SzubińskaU
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. SzubińskaU
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe pierwsze Świderska-PoniatowskaM
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Świderska-Poniatowska M
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach.
Oświadczenie majątkowe pierwsze
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. TarasiukI
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach
Oświadczenie majątkowe pierwsze 2020 r. Tarasiuk I
Oświadczenie majątkowe końcowe TarasiukI
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- TymoszukE
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Tymoszyński E
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. TymoszyńskiE
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. TymoszyńskiE
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. TymoszyńskiE
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Tymoszyński E
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- TymoszyńskiE
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Wieczorek R
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. WieczorekR
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. WieczorekR
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. WieczorekR
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Wieczorek R
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- Wieczorek R.
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
Końcowe Oświadczenie Władyczuk-Pakuła M.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Władyczuk-Pakuła M
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- Władyczuk-PakułaM
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dom Rodzinny w Żabcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 Wojtasińska E
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. WojtasińskaE
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. WojtasińskaE
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. WojtasińskaE
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Wojtasińska E
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- WojtasińskaE
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe końcowe Zaniewicz W
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Zaniewicz W
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. ZaniewiczW
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. ZaniewiczW
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Zaniewicz W
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.- ZaniewiczW
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. ZaniewiczW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Oświadczenie majątkowe pierwsze Zawada M