Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Brzeska 41,
21-500 Biała Podlaska ,
Powiat: M. Biała Podlaska
Telefon
83 35 11 395
Fax
83 34 33 609
E-mail

Numer konta
86 1090 2590 0000 0001 4386 2835 Santander Bank Polska S.A.
NIP
537-19-90-784
REGON
030238586

Powiat Bialski

Powiat Bialski

Dodatkowe informacje

 GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek

7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji: 7:30 - 16:00

Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/0o830hsfxc/skrytka

 

ZMIANA danych JST w Fakturach zakupowych

POWIAT BIALSKI - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-42-952

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: starostwo@powiatbialski.pl,   tel.: (83) 351-13-95.
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56; 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce STAROSTWO – Formularze, w każdej z wymienionych komórek Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: urzędy, instytucje, inspekcje, służby oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Starosta Bialski;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
02-01-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
03-01-2017