Skład Zarządu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Tadeusz Łazowski Starosta Kadencja 2 [2002-2006] 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Obowiązki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Bajkowski Wicestarosta Kadencja 2 [2002-2006] 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Kazimiera Adamiec Członek Zarządu Powiatu Kadencja 2 [2002-2006] 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Jacek Danieluk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 2 [2002-2006] 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki

nieetatowy członek Zarzadu Powiatu

Włodzimierz Kościuczyk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 2 [2002-2006] 5
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki

nieetatowy członek Zarzadu Powiatu

Tadeusz Łazowski Starosta Kadencja 3 [2006-2010] 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Obowiązki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Bajkowski Wicestarosta Kadencja 3 [2006-2010] 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Wojciech Kołodyński Członek Zarządu Powiatu Kadencja 3 [2006-2010] 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Obowiązki

Członek Zarządu Powiatu

Marzenna Andrzejuk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 3 [2006-2010] 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Obowiązki

Członek Zarządu Powiatu

Jan Stasiuk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 3 [2006-2010] 10
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Obowiązki

Członek Zarządu Powiatu

Tadeusz Łazowski Przewodniczący Zarządu Powiatu Bialskiego Kadencja 4 [2010-2014] 12
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Zarządu Powiatu Bialskiego
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Jan Bajkowski Wicestarosta Kadencja 4 [2010-2014] 13
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Marzenna Andrzejuk Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Kadencja 4 [2010-2014] 14
Imię i nazwisko
Stanowisko
Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Mariusz Kiczyński Członek Zarządu Powiatu Kadencja 4 [2010-2014] 15
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Agnieszka Jakoniuk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 4 [2010-2014] 16
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Mariusz Filipiuk Starosta Bialski Kadencja 5 [2014-2018] 20
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta Bialski
Telefon
83-35-11-395
Janusz Skólimowski Wicestarosta Bialski Kadencja 5 [2014-2018] 21
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta Bialski
Telefon
83-35-11-393
Agnieszka Jakoniuk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 5 [2014-2018] 22
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Marek Uściński Członek Zarządu Powiatu Kadencja 5 [2014-2018] 23
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Arkadiusz Misztal Członek Zarządu Powiatu Kadencja 5 [2014-2018] 25
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Mariusz Filipiuk Starosta Bialski Kadencja 6 [2018-2023] 26
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta Bialski
Telefon
83-35-11-395
Janusz Skólimowski Wicestarosta Bialski Kadencja 6 [2018-2023] 27
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta Bialski
Telefon
83-35-11-393
Tadeusz Łazowski Członek Zarządu Powiatu Kadencja 6 [2018-2023] 28
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Mateusz Majewski Członek Zarządu Powiatu Kadencja 6 [2018-2023] 29
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email
Radosław Sebastianiuk Członek Zarządu Powiatu Kadencja 6 [2018-2023] 30
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
83-35-11-394
Adres email