Powrót do: Wydział Komunikacji

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Oddział zamiejscowy w Międzyrzecu Podlaskim
Kierownik
Adres komórki
Międzyrzec Podlaski 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul.Warszawska 32
Telefon
83-35-11-384
Fax
83-37-13-669
Email

Informacje dodatkowe

Oddział Zamiejscowy w Międzyrzecu Podlaskim obsługujew mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego oraz gmin Międzyrzec Podlaski i Drelów.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor w O/Z w Międzyrzecu Podlaskim
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 1

tel. 83 35 11 384

 

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2018-11-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 1

tel. 83 35 11 384

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy.
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 1

tel. 83 35 11 384

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK ODDZIAŁU - organizowanie i nadzorowanie pracy Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim, -prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofaniem i przywracaniem tych uprawnień, m.in.: wydawanie praw jazdy > wymiana praw jazdy na nowe > wydawanie międzynarodowych praw jazdy > wymiana zagranicznych praw jazdy na polskie > wydawanie wtórników praw jazdy > cofanie uprawnień do kierowania pojazdami i przywracanie cofniętych uprawnień oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn , które spowodowały ich cofnięcie lub zatrzymanie > kierowanie kierowców na badania lekarskie oraz na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji >


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-03-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

 

pok. nr 1

 

tel. 83 35 11 384


Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy.
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. 


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Steckiewicz Elżbieta
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017