Powrót do: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Oddział zamiejscowy w Międzyrzecu Podlaskim
Adres komórki
Międzyrzec Podlaski 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul.Warszawska 32
Telefon
83-35-11-387
83-35-11-388
83-35-11-389
Fax
83-37-13-669
Email


Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2020-02-20  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds.mapy numerycznej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 9

Obowiązki:

1. Udzielanie informacji o posiadanych zasobach geodezyjno-kartograficznych oraz o obszarach dla których dokumenty geodezyjne i kartograficzne są w trakcie opracowania, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania. 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. 3. Ewidencjonowanie, zabezpieczenia i przechowywanie przyjętych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 5. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych przekazywanych do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 6. Poświadczanie zgodnosci kopii dokumentów geodezyjno-kartograficznych z oryginałem znajdującym się w ośrodku. 7. Sprzedaż map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 8.Prowadzenie ewidencji zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych. 9. Fakturowanie przyjętych zleceń i zgłoszonych robót. 10. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie informatycznym materiałów przechowywanych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 11. Bieżące prowadzenie oraz tworzenie nowych baz danych mapy numerycznej. 12. Udostępnianie informacji z istniejacych baz danych. 13. Prowadzenie bieżącej aktualizacji w systemie informatycznym zakresu robót geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds.ewidencji gruntów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 11

Obowiązki:

1. Wprowadzanie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Międzyrzec Podlaski miasto. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, kompletowanie wniosków i opracowywanie decyzji. 5. Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunkow za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostepnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowywaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy Pani Haliny Osipiuk.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2020-03-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor PODGiK - koordynator Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 9

Obowiązki:

1. Kierowanie pracami Filii Terenowej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Międzyrzecu Podlaskim. 2. Organizowanie i koordynacja prac związanych z zakładaniem mapy numerycznej. 3. Ustalanie dodatkowych warunków technicznych przy zakładaniu map numerycznych. 4. Opiniowanie nowych technologii tworzenia mapy oraz programów narzędziowych do produkcji. 5. Łączenie map numerycznych z bazami danych opisowych. 6. Współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego przy tworzeniu mapy numerycznej. 7. Udział w komisyjnych odbiorach prac związanych z informatycznymi bazami danych. 8. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 9. Nadawanie cech dokumentu materiałom przekazywanym do zasobu.


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2016-01-01  - 2016-09-30

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Obowiązki

1.Przyjmowanie i wstępna analiza dokumentacji projektowej do uzgodnień Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 2.Rejestracja złożonej dokumentacji w systemie ZUDP. 3.Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń ZUDP. 4.Dokonywanie ocen projektu, a po zapoznaniu się z opinią zespołu wykonywanie ewentualnych korekt. 5.Wydawanie opinii i potwierdzanie załączników mapowych. 6.Dokonywanie uzgodnień jednoosobowych w przypadkach nieskomplikowanych technicznie projektów i nie wymagających uzgodnień wielobranżowych. 7.Naliczanie opłat za czynności wykonywane przez ZUDP. 8.Wykreślanie uzgodnionych projektów tras i przyłączy na mapie zasadniczej w systemie numerycznym EWMAPA. 9.Dokonywanie analiz, wyciąganie wniosków i przedstawianie ich przełożonym. 10.Udzielanie informacji o posiadanych zasobach geodezyjno-kartograficznych oraz o obszarach dla których dokumenty geodezyjne i kartograficzne są w trakcie opracowania, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania. 11.Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa eodezyjno-kartograficznego. 12.Ewidencjonowanie, zabezpieczenia i przechowywanie przyjętych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. 13.Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 14.Wykonywanie kopii dokumentów geodezyjno-kartograficznych w znajdującym się w Ośrodku do poświadczenia zgodności z oryginałem. 15.Sprzedaż map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 16.Prowadzenie ewidencji zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych. 17.Fakturowanie przyjętych zleceń i zgłoszonych robót. 18.Prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie informatycznym materiałów przechowywanych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 19.Bieżące prowadzenie oraz tworzenie nowych baz danych mapy numerycznej. 20.Udostępnianie informacji z istniejących baz danych. 21.Prowadzenie bieżącej aktualizacji w systemie informatycznym zakresu robót geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor ds.ewidencji gruntów
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2019-07-29
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 11

Obowiązki

1. Wprowadzanie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Międzyrzec Podlaski, Drelów. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, kompletowanie wniosków i opracowywanie decyzji. 5.Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunków za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostepnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowywaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie w nieobecności w pracy Pana Jerzego Komińczyka.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2015-12-01  - 2018-04-30

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2017-12-15  - 2019-07-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

Pokój nr. 9


Stanowisko
Podinspektor ds. ewidencji gruntów

Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor ds. mapy numerycznej
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017