Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-367
Fax
83-35-11-368
Email

Informacje dodatkowe

Rzecznik Konsumentów działa na podstaiwe ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity z 2003 r. nr 86, poz. 804. z póżniejszymi zmianami) 

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1. Udzielanie poradnictwa, informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie na ich prośbę do toczącego sie postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Współdziałanie z delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie polityki konsumenckiej.

4. Współdziałanie z Inspekcją Handlową i Sanepidem.

5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

6. Opiniowanie zasadności budowy sklepów wielkopowierzchniowych.

7. Opiniowanie tras linii PKS i MZK oraz ilości taksówek.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Powiatowy Rzecznik Konsumenta

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 312

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017